Stichting Aimable

Stichting Aimable heeft als doel het stimuleren en in stand houden van (multi)cultureel (ritueel) erfgoed op het gebied van uitvaartzorg.

Als stichting zetten wij ons in voor de minder draagkrachtigen. Niet een ieder heeft een uitvaartverzekering. Wat als een naaste overlijdt? Wie betaalt de uitvaart? En wat kost een uitvaart als je niet verzekerd bent? Wij als stichting kunnen u helpen de juiste wegen te bewandelen zodat er een waardig afscheid geregeld kan worden.

Daarnaast organiseren wij activiteiten voor jong en oud. En doneren wij (tweedehands) goederen en voedselpakketten aan de minder draagkrachtigen. 

Stichting Aimable
T 06-81 03 12 74

E stichtingaimable@gmail.com
W https://stichting-aimable.nl