Stichting Aimable

Stichting Aimable heeft als doel het stimuleren en in stand houden van (multi)cultureel (ritueel) erfgoed op het gebied van uitvaartzorg.

Als stichting zetten zij zich in voor de minder draagkrachtigen. Niet een ieder heeft een uitvaartverzekering. Wat als een naaste overlijdt? Wie betaalt de uitvaart? En wat kost een uitvaart als u niet verzekerd bent? Stichting Aimable helpt u de juiste wegen te bewandelen zodat er een waardig afscheid geregeld kan worden.

Daarnaast organiseren zij activiteiten voor jong en oud. En doneren zij (tweedehands) goederen en voedselpakketten aan de minder draagkrachtigen. 

Stichting Aimable
T 06-81 03 12 74

E stichtingaimable@gmail.com
W https://stichting-aimable.nl