Singi Neti & Aiti Dei

Singi Neti

Deze wordt op de avond voor de begrafenis of crematie gehouden. Op deze avond komen alle nabestaanden, vrienden en de leden van de aflegvereniging bij elkaar om dankbaarheid te tonen aan de Heer, maar ook om de nabestaanden te troosten en de overledene zingend en biddend te begeleiden naar het hiernamaals.


Aiti Dei

Acht dagen na de begrafenis of crematie is er wederom een rouwbijeenkomst. Dit wordt op een andere manier geleidt dan bij een Singi Neti. Er worden andere liederen gezongen, en er komen verhalen aan te pas. Deze worden onderbroken door een gepast lied waarbij iets van het verhaal uit kan herleiden. Dit alles gebeurt met respect en waardigheid. Het doel hiervan is dat de familie hieruit troost kan putten. Aiti Dei wordt op een stichtelijke manier afgesloten. 


~ Ik, ik ben het die jullie troost.
Jesaja 51:12