Singi Neti & Aiti Dei

Aflegvereniging Doe Oprecht is ook inzetbaar voor het begeleiden van de Singi Neti & Aiti Dei.

Sinig Neti
Deze wordt op de avond voor de begrafenis of crematie gehouden. Op deze avond komen alle nabestaanden, vrienden en de leden van de aflegvereniging bij elkaar om dankbaarheid te tonen aan de Heer, maar ook om de nabestaanden te troosten en de overledene zingend en biddend te begeleiden naar het hiernamaals.

Aiti Dei
Acht dagen na de begrafenis of crematie is er wederom een rouwbijeenkomst. Dit wordt op een andere manier geleidt dan bij een Singi Neti. Er worden andere liederen gezongen, en er komen verhalen aan te pas. Deze worden onderbroken door een gepast lied waarbij je iets van het verhaal uit kan herleiden. Dit alles gebeurt met respect en waardigheid. Het doel hiervan is dat de familie hieruit troost kan putten. Aiti Dei wordt op een stichtelijk manier afgesloten.

Ik, ik ben het die jullie troost. Jesaja 51:12

Aflegvereniging Doe Oprecht
Varnasingel 562
3067 EZ Rotterdam
T 010-466 94 40

Glenn Reijme 06-57 69 64 14
Jeff Riedewald 06-81 03 12 74

E info@doeoprecht.nl