Nieuws

Oproep dragers

Een nieuwe op te richten Dragersgroep “Tot Wederziens” is opzoek naar dames en heren die als dragers willen functioneren. Lijkt het jou fijn om mensen te begeleiden als dager naar hun laatste rustplaats? Heb je geen ervaring? Wij begeleiden jou zowel fysiek als mentaal tot een waardige drager! Introduceer jij iemand en komt diegene door de selectie heen, dan ontvang jij € 15,- per geïntroduceerde. 

Bij interesse, neem contact op met Eric Gulpen op telefoonnummer 06-18 21 58 28.

25 mei 2023

In Memoriam

Dankbaar wat zij in haar leven voor ons en zovele anderen heeft betekend, delen wij u mede dat de Here tot Zich heeft geroepen, onze waarde moeder Fransje Veldwachter.

✝ 8 augustus 2022

Inzamelingsactie Zadkine College

Het Zadkine College is een inzamelingsactie begonnen om de mensen in armoede te helpen. Dozen vol met houdbare levensmiddelen werden door de studenten ingezameld. De opbrengst werd overhandigd aan Aflegvereniging Doe Oprecht die alles uitgezocht en sorteerde voor ruim 30 gezinnen. De boodschappenpakketten werden op kerstavond uitgedeeld. 


25 december 2022

Oproep mannelijke dragers

Voor meer informatie verwijzen wij u naar Rhogeia Kensenhuis-Cairo via 06-41 38 92 48.

2 oktober 2022

Lustrum, 1 maart 2017

Goedenavond waarde broeders en zusters, ook onze gast Jean-Rene Meenhuis, hartelijk welkom.
IK ben blij dat ik de gelegenheid heb gekregen om rechtstreeks toe te spreken. Dit zal ik doen in de vorm van een metafoor. Ik wil de vereniging zien als een schipper die vaart op zee. Die krabbelt voort om steeds zijn doel te bereiken. Sommige momenten waait het stevig maar toch kan hij zijn weg vervolgen. Maar opeens tijdens een andere reis begon het hevig te stormen en vroeg hij zich af of hij zijn eindbestemming zou halen in deze op een orkaan lijkend storm. Gelukkig werd hij door andere opvarenden opgemerkt. Er was een reddingsschip op zee dat hem in veiligheid bracht. Hij kwam veilig aan boord en besloot een nieuwe schip te kopen en een andere koers te bepalen want hij had zij hoop op God gesteld, die hem zal leiden en nooit in de steek zal laten.

Broeders en zusters, in onze vereniging is de volgende spreuk van toepassing. Eenheid maakt macht, eenheid maakt kracht. Als er eenheid is dan ben je sterker en krijg je ook veel meer gedaan. Daarnaast spelen respect naar elkaar toe, goede communicatie, goede samenwerking, zich houdende aan de gemaakte afspraken, liefdevol blijven corrigeren en eerlijk zijn naar elkaar toe. Dit alles heeft gezorgd dat we staande zijn gebleven. We know that we can make it, we know that we can stand. No matter what may come our way, our lives is in His hand. Met deze laatste woorden wil ik u allen feliciteren met onze eerste lustrum. Vandaag gaan we dit samen vieren en afsluiten met een etentje dat aangeboden is door het bestuur van Doe Oprecht. Eet smakelijk, genietse en een fijne avond.

~Zr. Diana~


Aflegvereniging Doe Oprecht bestaat 5 jaar. Wij zijn er trots op, dit lustrum te mogen vieren. Deze mijlpaal in ons bestaan was niet mogelijk geweest zonder het vertrouwen van nabestaanden, uitvaartondernemers (in het bijzonder Meenhuis & van der Kraan Uitvaartzorg & Monuta Rotterdam) en de steun van onze familie en vrienden. Hier zijn wij zeer dankbaar voor! Wij proosten en kijken uit naar een volgend lustrum. Aan de leden, mijn waarde moeder Fransje, broeders & zusters, mijn dank voor jullie overgave, liefde en inzet.
“Alles is uit Hem ontstaan, alles is door Hem geschapen, alles heeft in Hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in de eeuwigheid”. Romeinen 11:36

~Br. Glenn Reijme~

 6 maart 2022

Corona & uitvaart

Vanaf 28 november jongstleden zijn er wederom maatregelen getroffen om het coronavirus tegen te gaan. Wat betekent dit voor de uitvaartbranche? Bezoekers op een uitvaart moeten 1,5 meter afstand kunnen houden van elkaar. Er geldt een mondkapjesplicht. Uitvaartplechtigheden kunnen zowel overdag als in de avond plaatsvinden. Coronatoegangsbewijzen zijn niet verplicht voor een uitvaartcentra met een horecagelegenheid. Of andere locaties waar een uitvaart plaatsvindt. Wanneer de condoleance plaatsvindt in een horecalocatie die geen uitvaartlocatie is dan gelden de coronaregels voor de horeca. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw uitvaartleider of raadpleeg de website van het RIVM

28 november 2021

Afro-Surinaamse Aflegrituelen

12 september 2021 is een memorabele dag voor alle dinari’s. De Surinaamse aflegrituelen maken meer dan 40 jaar deel uit van het Immaterieel Erfgoed van Nederland. Door de bijschrijving in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland waarborgen wij onze Afro-Surinaamse aflegrituelen volgens de richtlijnen van de UNESCO Conventie ter bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed! Hiermee behouden wij onze bijzondere erfgoed levend. Het geeft een gevoel van verbondenheid met de vorige generaties en is tegelijkertijd ook toekomstgericht omdat wij het willen doorgeven aan volgende generaties.
Aflegvereniging Doe Oprecht feliciteert alle broeders & zusters met deze bijzondere mijlpaal.

12 september 2021

Boodschappenpakketten

Door de economische gevolgen van de coronacrisis stijgt nu het aantal mensen die in armoede leven. Dankzij Plus Supermarkt en de noodhulporganisatie kunnen wij een hoop gezinnen helpen met een Pluspakket. Elkaar helpen is de kleinste moeite die er bestaat, maar het is wel het grootste gebaar. Doe oprecht en help elkaar!

4 juni 2021

Corona update & uitvaart

Met ingang van woensdag 28 april mogen weer 100 personen een uitvaartplechtigheid bijwonen, mits er voldoende afstand gehouden kan worden. Dit is exclusief de uitvaartleider, personeel uitvaartcentra, begraafplaatsen en crematoria. Er wordt uiteraard ook gekeken hoeveel mensen in de aula of condoleanceruimte passen in verband met de anderhalf meter afstand. Daardoor kunnen er op diverse locaties soms minder dan 50 personen bij een uitvaartplechtigheid aanwezig zijn. Voor meer informatie neemt u contact op met uw uitvaartleider. 

20 april 2021

Overname Maasstad Uitvaartzorg

Met ingang van 1 augustus 2020 heeft Meenhuis Uitvaartzorg uitvaartonderneming Maasstad Uitvaartzorg overgenomen. Maasstad Uitvaartzorg wordt daardoor geïntegreerd in Meenhuis Uitvaartzorg. Hierdoor zullen er een paar veranderingen doorgevoerd worden. Zo wordt onder andere de stijl van de website aangepast naar de huisstijl van Meenhuis. Wel zal de naam Maasstad blijven. Bij nieuwe ontwikkelingen houdt Meenhuis Uitvaartzorg u op de hoogte.

6 oktober 2020

Resomeren: het nieuwe cremeren?

De gezondheidsraad heeft afgelopen voorjaar een positief advies uitgebracht over resomeren. Daarmee is de kans groot dat deze vorm van lijkbezorging ook in Nederland mogelijk wordt. Naar verwachting vergadert de Tweede Kamer dit najaar over de wijziging van de uitvaartwet. Hoe populair wordt resomeren? Blijft het een niche of zal het in de komende jaren aan populariteit winnen? Volgens onderzoek zou bijna een kwart van de mensen (23%) resomeren als alternatief voor cremeren overwegen. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat resomeren in de toekomst het nieuwe cremeren wordt! Klik voor meer informatie: Wat is resomeren?

29 september 2020