Geestelijke begeleiding

Bij het afscheid nemen van uw dierbare, breekt er een moeilijke periode aan. Met zorg en aandacht begeleidt Pastor Ricardo Lemmer uw dierbare naar het hiernamaals met de troostrijke woorden van God. Het leven van uw dierbare wordt in dankbaarheid herdacht.

Pastor Lemmer is ingezegend en ingewijd tot priesterlijke en pastorale bedieningen. U kunt de pastoor benaderen voor diverse diensten van Woord & Gebed bij uitvaarten en verjaardagen, diverse inzegeningen en geestelijke verzorging voor zieken.

Naast zijn pastorale werkzaamheden is Ricardo Lemmer voorzitter van de Federatie van Surinaamse Aflegverenigingen in Nederland.
U kunt te alle tijden contact opnemen met de pastor via 06-20 43 57 80.
Bij geen gehoor, neemt u dan contact op met Glenn via 06-57 69 64 14

Ricardo Lemmer
T 06 20 43 57 80