Home


Gezegend zij die op
de Heer vertrouwen!

Aflegvereniging Doe Oprecht heeft ervaring met en kennis van (multiculturele) uitvaarten. Het afscheid nemen van uw dierbare is van onschatbare waarde voor de rouwverwerking. Naast de traditionele Surinaamse rituele bewassingen zijn wij ook inzetbaar voor hen met andere culturele en/of religieuze achtergronden.

Met zorg en respect wordt uw dierbare verzorgd tot het kleden en kisten op vakkundige wijze. Wij verrichten de laatste zorg in alle uitvaartcentra. Maar ook voor een thuisopbaring kunt u ons benaderen. Samen met u en de uitvaartleider bespreken wij uw wensen. Deze zullen wij met alle respect uitvoeren, zodat u op een waardig manier afscheid kunt nemen van uw dierbare. 

Betrokken, persoonlijk aandacht & oprecht!

 

 

 

 

 


Wij zijn flexibel in onze dienstverlening, versterken elkaar waar nodig en delen dezelfde passie. Het is een voorrecht om rondom het intieme moment van overlijden zo dichtbij te mogen komen. Daarom gaan wij zorgvuldig om met het in ons gestelde vertrouwen. 


Ook met rouwverwerking staan wij voor u klaar.


5 jarig jubileum!

Aflegvereniging Doe Oprecht bestaat 5 jaar. Wij zijn er trots op, dit lustrum te mogen vieren. Deze mijlpaal in ons bestaan was niet mogelijk geweest zonder het vertrouwen van nabestaanden, uitvaartondernemers (in het bijzonder Meenhuis & van der Kraan Uitvaartzorg en Monuta Rotterdam) en de steun van onze familie en vrienden. Hier zijn wij zeer dankbaar voor! Wij proosten en kijken uit naar een volgend lustrum.
Aan de leden, mijn waarde moeder Fransje, broeders & zusters mijn dank voor jullie overgave, liefde en inzet.

Br. Glenn Reijme

“Alles is uit Hem ontstaan, alles is door Hem geschapen, alles heeft in Hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in de eeuwigheid”.
Romeinen 11:36


Wij zijn ook inzetbaar voor multiculturele uitvaarten in Antwerpen – België.
Samen met MUA Multicultureel Uitvaart Uitvaartcentrum Antwerpen zullen wij uw
wensen zorgvuldig en met respect uitvoeren. U kunt Gitarai dag en nacht
bereiken via +32 479 83 04 74. Bij geen gehoor, neemt u dan contact op
met Glenn Reijme via +31 657 69 64 14.