Home

In Memoriam

Dankbaar wat zij in haar leven voor ons en zovele anderen heeft betekend, delen wij u mede dat
de Here tot Zich heeft geroepen,
onze waarde zuster
Fransje Veldwachter.

† 8 augustus 2022 

Gezegend zij die op
de Heer vertrouwen!

Aflegvereniging Doe Oprecht heeft ervaring met en kennis van (multiculturele) uitvaarten. Het afscheid nemen van uw dierbare is van onschatbare waarde voor de rouwverwerking. Naast de traditionele Surinaamse rituele bewassingen zijn wij ook inzetbaar voor hen met andere culturele en/of religieuze achtergronden.

Met zorg en respect wordt uw dierbare verzorgd tot het kleden en kisten op vakkundige wijze. Wij verrichten de laatste zorg in alle uitvaartcentra. Maar ook voor een thuisopbaring kunt u ons benaderen. Samen met u en de uitvaartleider bespreken wij uw wensen. Deze zullen wij met alle respect uitvoeren, zodat u op een waardig manier afscheid kunt nemen van uw dierbare. 

Ook met rouwverwerking staan wij voor u klaar.

5 jarig bestaan!

Aflegvereniging Doe Oprecht bestaat 5 jaar. Wij zijn er trots op, dit lustrum te mogen vieren. Deze mijlpaal in ons bestaan was niet mogelijk geweest zonder het vertrouwen van nabestaanden, uitvaartondernemers (in het bijzonder Meenhuis & van der Kraan Uitvaartzorg en Monuta) en de steun van onze familie en vrienden. Hier zijn wij zeer dankbaar voor! Wij proosten en kijken uit naar een volgend lustrum.
Aan de leden…mijn waarde moeder Fransje, broeders & zusters mijn dank voor jullie overgave, liefde en inzet.
Alles is uit Hem ontstaan, alles is door Hem geschapen, alles heeft in Hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid.
Romeinen 11:36

Br. Glenn Reijme

Wij zijn ook inzetbaar voor multiculturele uitvaarten in Antwerpen – België.
Samen met MUA Multicultureel Uitvaartcentrum Antwerpen zullen wij uw wensen zorgvuldig en met respect uitvoeren.
U kunt Gitarai dag en nacht bereiken via +32 479 83 04 74.
Bij geen gehoor, neemt u dan contact op met
Glenn Reijme via +31 657 69 64 14.